Vad är transkribering?

Vad är transkribering?

Det finns manuell transkribering och automatisk transkribering, men vad är transkribering?

Transkription eller transkribering är nedskrivning av tal, man kan också säga att transkribering är när man omvandlar ljud till text.

Hur kan man transkribera?

Det finns flera sätt transkribera och med teknikens utveckling lutar det mer åt att man väljer automatisk transkribering före manuellt.

Transkriberar

Manuell transkribering

Det finns flera sätt att transkribera talet och det traditionella sättet är att göra det manuellt. Detta innebär att en person lyssnar igenom talet och skriver ner allt som sägs.

Ovan metod är tidskrävande och därför har vi på ScriptMe strävat efter att automatisera transkribering.

AI automatisk transkribering

Automatisk transkribering

Automatisk transkribering är när en Artificiell intelligens förkortad till AI, gör det grova jobbet och lyssnar genom ljud och omvandlar det till text.

Fördelarna med den här metoden är att det går snabbare och är avsevärt mer ekonomisk.

Varför behöver man transkribera?

Det finns flera anledningar till varför man kan behöva transkribera, här nedan går vi genom några användarfall.

Polisen

Poliser håller dagligen tusentals förhör, det som sägs under förhören ska antecknas för att kunna fungera som underlag i förundersökningen. Idag görs detta manuellt och är ett tidskrävande arbete. 

Förhörsprotokoll klassas som känslig material och ska under alla omständigheter hållas skyddad från otillbörlig tillsyn.

Därför kan ScriptMe erbjuda dedikerad server för transkribering till Polisen. På så sätt stannar all förhörsmaterial hos polisen och ingen tredjepart har tillgång till informationen.

Det enda Polisen behöver göra är att spela in förhören och sen ladda upp det i ScriptMe server för transkribering och få text tillbaka.

Samma lösning kan appliceras på domstolsförhandlingar och vittnesförhör.

 

Studenter och universitetsvärlden.

Studenter kan med enkelhet spela in sina lektioner istället för att ta anteckningar. Sen kan de enkelt ladda upp ljudet i ScriptMe och få det transkriberade. 

ScriptMe erbjuder två fördelar här. Inte nog med att lektionen finns i form av text, men studenter kan både läsa texten och lyssna igenom lektionen samtidigt och kan när som helst hoppa fram och tillbaka i lektionen.

En annan användningsområde är när vissa studier som doktorsavhandling kan kräva att kandidater intervjuar andra människor för att senare sammanställa det i sina rapporter.

Möten

Möten kan handla om vad som helst och det inte alla möten som behöver föra protokoll.

Styrelsemöten är dock en sådan som behöver protokollföras och genom att spela in mötet och transkribera det med ScriptMe kan man ha mer korrekt och utförlig protokoll.

Även möten inom statlig och kommunal verksamhet ska protokollföras inte att förglömma diarier anteckningar.

Hälso och sjukvård.

Inom sjukvården ska allting antecknas och journalföras. Även här underlättar ScriptMe genom att erbjuda transkribering av journalanteckningar som i det här fallet skulle ske genom att berörd vårdpersonal talar in journalanteckningen. Kommunikation med patienter kan även arkiveras efter transkribering.

Även här handlar det om känslig information och därför skulle vi rekommendera ScriptMe dedikerad server för att patientinformation inte ska lämna vårdfaciliteteten.

Vill du besöka testa automatisk transkribering besök oss på Scriptme.io.

  

Share in your social networks:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram