Importera markers till Avid Media Composer: Guide med videor

Här lär du dig hur du exporterar markers från ScriptMe och importerar markörer till Avid.

På så sätt kan du importera markers från transkriptet av en ljud- eller videofil till ditt Avid Media Composer-projekt.

Låt oss komma igång nu!

Hur man importerar Avid markers med ScriptMe

ScriptMe är ett oersättligt verktyg i en tv produktion. Men hjälp av plattformen kan en produktion sparar 75-80% av tid och kostnader för loggen.

Man kan även snabba upp manusarbetet och redigeringen genom att använda sig av ScriptMe.

Mång produktionsbolag använder sig av Avid Media Composer som redigeringsverktyg och självklart så funkar ScriptMe med Avid Media Composer.

Jag har gjort en serie på fyra delar där jag går genom hur man ska exportera klippet från Avid för snabbast workflow, ladda upp och transkribera och lite tips på vad som är viktigt att hålla koll på för att klippen ska vara synk både i Avid och ScriptMe och sist hur man importerar Markers till Avid.

När du har tittat på följande video vet du nu hur du använder ScriptMe och hur du importerar markörer till Avid.

Men du kanske först vill läsa vår kompletta guide (engelska) med alla möjligheter som ScriptMe erbjuder för att arbeta på samma nivå som Avid Media Composer.

Kolla även gärna detta för att se hur man transkriberar.

1. Exportera ljud eller video från Avid Media Composer

 2. Ladda upp ljud eller video till ScriptMe

3. Använd Edit Page i ScriptMe för att förberedda transkriberingen och exportera Avid Markers

4. Hur man importerar Markers in till Avid

Så mycket för denna videohandledning.

Jag hoppas att du fann den användbar.

Om du fortfarande har frågor kan du kontakta oss via chatten eller kontaktsidan.

Emil Nikkhah
Hej, jag heter Emil Nikkhah. 
Under mer än 25 år har jag framgångsrikt grundat flera företag inom postproduktion av TV-program. Efter att ha blivit frustrerad över de höga kostnaderna och den långsamma processen med manuell transkribering och textning beslutade jag mig för att skapa ScriptMe - en kraftfull programvara för automatisk transkribering och textning.
Dela:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Logo-ScriptME
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram