Hva er transkribering? Definisjon og bruksområder (beste veiledning)

Vi hører mye om transkribering innen utdanning, offentlig forvaltning og audiovisuell produksjon.

Enkelt sagt handler det om å konvertere talespråk til tekst, det vil si å overføre en samtale, en tale, et opptak eller en hvilken som helst lyd med menneskelig tale til papir.

Når det er sagt, finnes det mange typer transkribering, mange måter å gjøre det på og hundrevis av elementer å huske på.

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg alt om hva transkripsjon er og alle fordelene med denne handlingen.

Definisjon av transkribering

Definisjon av transkripsjon

Transkripsjon er den grafiske representasjonen av talespråk i skriftlige tegn.

Enkelt sagt, når vi snakker om transkribering, mener vi å konvertere tale til tekst.

Kort sagt er transkripsjon prosessen med å skrive ned innhold som er i lyd- eller opptaksformat.

I dag, med den teknologiske utviklingen, kan du gjøre opptak og transkriberinger når som helst. Det finnes til og med verktøy som er dedikert til transkribering av live-lyd.

Kvaliteten er imidlertid ikke alltid den beste, og det er derfor vi også tyr til manuell transkribering utført av en profesjonell, eller til kraftig automatisk transkriberingsprogramvare med en online editor, for eksempel ScriptMe.

Denne lyden transkribert til skriftlig innhold kan brukes på mange måter. De vanligste bruksområdene er: studier, forskning, videoproduksjon, analyse, støtte i rettslige og juridiske sammenhenger og mye annet.

De viktigste bruksområdene for transkribering

Transkripsjon brukes i mange sammenhenger, blant annet i juridiske og rettslige sammenhenger, fordi det gjør det lettere å få tilgang til historier og bevis for å gjennomføre prosesser.

Det er også mye brukt i organisasjoner til å transkribere teammøter der ideer foreslås og diskuteres. Det viktigste er at man blir enige om ansvar og forpliktelser: transkribering gjør det mulig å overvåke og evaluere.

Et annet bruksområde er innen markedsføring, i studier av produktpresentasjoner, der reaksjoner og inntrykk transkriberes for å evaluere forbrukeratferd.

På den annen side er transkribering svært nyttig innen kvalitativ forskning, fordi det gjør det mulig å finne meninger og betydninger som ellers ville gått upåaktet hen.

Fordeler med transkribering

Den skriftlige utskriften gir deg merverdi, først og fremst fordi den er en nøyaktig kilde til informasjon. I tillegg er det en rekke andre grunner som vi presenterer her:

  • Når du har informasjonen nedskrevet, kan du bruke den når som helst og hvor som helst.
  • Du kan ha orden på informasjonen. Du kan finne den raskt, analysere den, trekke konklusjoner og ta raskere beslutninger.Du kan ha orden på informasjonen. Du kan finne den raskt, analysere den, trekke konklusjoner og ta raskere beslutninger.
  • Ha tilgjengelige utdrag av samtaler, intervjuer, taler eller presentasjoner. Formater dem slik du vil, og bruk dem til å inspirere andre og bygge merkevaren din.
  • Det gir deg en skriftlig oversikt over hva som er gjort, besluttet og avtalt.
  • Du kan også optimalisere lagringsplassen for opptakene dine.

 Typer av transkripsjoner

Det finnes to typer transkripsjoner, og hvilken som passer best for deg, avhenger av hva du ønsker å oppnå.

1. Ordrett transkripsjon

Den består i å transkribere alt innholdet i opptaket. Denne typen transkripsjon krever stor oppmerksomhet og detaljorientering.

Den anses imidlertid som enklere fordi den ikke krever redigering.

2. Ikke ordrett transkripsjon (ryddet opp)

Det som anses som irrelevant, fjernes. Dette resulterer i en mer forståelig og flytende tekst i leseøyeblikket.

Ingen ord eller setninger endres, men innholdet redigeres for å gjøre teksten lettere å forstå.

De viktigste filformatene for transkripsjon

Det finnes flere formater for transkripsjonsfiler, og hvert av dem har spesifikke bruksområder og fordeler:

  1. Word-dokument (.doc) eller tekst (.txt): Dette er en ren tekstversjon av transkripsjonen. På denne måten kan du redigere den i din egen stil eller beholde den som den er.
  2. HTML: brukes hvis transkripsjonen skal ligge på en nettside. Dette formatet er kompatibelt med skjermlesere, som mange funksjonshemmede bruker. Den største fordelen er at det gjør det mulig for en skjermleser å konvertere digital tekst til syntetisk tale.
  3. PDF: Dette er også en vanlig fil. Forskjellen er at sluttbrukeren ikke kan redigere innholdet. Disse filene er også enkle å laste opp på nettet.

Hva er en transkripsjonstjeneste?

En transkripsjonstjeneste er når du overlater transkriberingen av lydfilene dine til en profesjonell transkripsjonist eller et team av transkripsjonister.

Det finnes også automatiske transkripsjonstjenester som bruker applikasjoner, nettsteder eller programvare til å konvertere lyd til tekst.

hva er transkribering

Disse tjenestene har utviklet seg mye i takt med den teknologiske utviklingen, og kan nå transkribere online og lastes opp i skyen.

En manuell transkriberingstjeneste er derimot basert på at en transkriberingsmedarbeider plukker opp og transkriberer lyden.

Avhengig av type lyd, type tjeneste og formålet med transkriberingen, trenger du en fagperson med generell eller spesialisert utdanning innen det aktuelle emnet.

Når lyden er transkribert, får du beskjed fra fagpersonen eller plattformen om at dokumentet er klart.

De kan blant annet transkribere podcats for å gjøre dem om til innlegg og øke SEO-trafikken, transkribere videoer og lyd til tekst.

En transkriberingstjeneste bør tilby deg: en tydelig pris, kvalitetssikring, fullstendig sikker nettbestilling, brukervennlig plattform og utmerket oppmerksomhet og kvalitet på tjenesten.

Transkripsjonstjeneste

Hvorfor bør du bruke en transkripsjonstjeneste?

For hvis du ikke har kunnskapen, tiden og de teknologiske ressursene, er det ikke sikkert at transkriberingen får den kvaliteten du ønsker.

Hvis du gjør det selv eller delegerer det til noen andre, kan de ha andre oppgaver, noe som vil forsinke transkriberingsprosessen.

I tillegg kan det få konsekvenser i organisatoriske, juridiske, akademiske eller rettslige sammenhenger hvis du ikke transkriberer innholdet korrekt.

Konklusjoner

Vi har laget dette innholdet for at du skal lære litt mer om hva transkribering er, og som du har sett, brukes det på mange områder og i mange sammenhenger.

Uansett hvilken sammenheng du befinner deg i, har du sikkert innsett hvor nyttig det kan være for deg.

Lydtranskripsjon kan være til stor nytte for deg i den akademiske verden, når du skal transkribere en forelesning og forberede deg til eksamen på en mer nøyaktig og pålitelig måte.

Det vil også hjelpe deg når du starter YouTube-kanalen din, siden transkripsjonen av videoen til tekst vil gi deg en høyere verdsettelse av algoritmene når det gjelder posisjonering.

I rettsvesenet, forskning og produksjon for TV og film er det også en ekstremt nødvendig og brukt kilde.

Har du noen gang transkribert noe? Ble du overrasket over alt det som ligger bak?

Emil Nikkhah
Hei, jeg heter Emil Nikkhah.
I over 25 år har jeg bygget opp flere vellykkede postproduksjonsselskaper for TV.
Vi var frustrerte over de høye kostnadene og tregheten ved manuell transkripsjon og teksting i denne bransjen, og bestemte oss derfor for å lage ScriptMe, en kraftig programvare for automatisk transkripsjon og teksting.
Del på de sosiale nettverkene dine:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Logo-ScriptME
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram